Membri del Consiglio cittadino

Objava: 1.7.2013.
Gradsko vijeće Grada Buja sastavljeno je od 15 vijećnika. U Gradskom vijeću Grada Buja zastupljene su slijedeće stranke i liste grupe birača: 1. Istarski demokratski sabor - IDS-DDI - 6 vijećnika/ca) 2. Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP (6 vijećnika/ca) 3. Kandidacijska lista grupe birača – Manuel Vigini (2 vijećnika/ca) 4. Hrvatska stranka umirovljenika - HSU (1 vijećnik/ca)

Istaknuto