Korisne informacije, adrese, telefonski brojevi

Objava: 4.3.2013.
Županijski centar za obavješćivanje: tel. 112, e-mail:pazin112@duzs.hr Policija: 92 Vatrogasci: 93 Hitna pomoć: 94 II. Policijska postaja Buje: tel.538-939 Općinski sud u Bujama: tel.725-230 Općinsko državno odvjetništvo u Bujama: tel.772-129 ; 772-461; e-mail: odo.buje@email.t-com.hr Carinarnica Pula – Ispostava Buje: tel:772-448 Ordinacije obiteljske medicine Dr. Vitomir Jadrejčić, Klesarska bb, tel: 773-073 Dr. Marina Gugić, Ambulanta Buje, Istarska 15, tel: 773-144

Istaknuto