• Sjednice Gradskog vijeća

Poziv sa dnevnim redom 6. Sjednice Gradskog Vijeća Grada Buja

Objava: 15.12.2017.
Na temelju članka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buja sazivam:
6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja koja će se održati u četvrtak, 21. prosinca 2017., u 19.00 sati u prostorijama POU Buje. Za sjednicu predlažem slijedeći : Dnevni red: l. Verifikacija mandata i svečana prisega vijećnika; 2. Prijedlog odluke o potvrđivanju svih odluka sa 2., 3., 4. i 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Buja; 3. Pitanja, prijedlozi i informacije; 4. Verifikacija zapisnika sa 05 . sjednice Gradskog vijeća Grada Buja-Buie; 5. Prijedlog Odluke Plana Proračuna Grada Buja za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu; 6. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buja za 2018. godinu; 7. Prijedlog Odluke o izboru izvoditelja za obavljanje komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora - održavanje nerazvrstanih cesta

Istaknuto