Izrada Strategije razvoja turizma

Objava: 7.8.2018.
AŽURIRANO 03.09.2018: OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Poziv na dostavu ponude izrade Strategije razvoja turizma Grada Buja – Buie 2018. – 2025.
Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Rok izrade strategije: pet mjeseci od datuma potpisivanja ugovora.

Poziv na dostavu ponuda - građevinski radovi na sanaciji dijela krovišta Društvenog doma u Marušićima

Objava: 13.7.2018.
Objava 31.07.2018.: OBAVIJEST O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Predmet nabave je nabava građevinskih radova za sanaciju dijela krovišta Društvenog doma u Marušićima. Procijenjena vrijednost nabave: 96.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 120.000,00 kuna s PDV-om. Ponude se dostavljaju do 20. srpnja, 2018. godine, do 9:00 sati bez obzira na način dostave.

Istaknuto