NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA - 22.10.2018.

Objava: 25.10.2018.
Grad Buja dana 22. listopada 2018. godine raspisuje NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA. Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na slijedećim lokacijama...

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA 12.09.2018.

Objava: 13.9.2018.
Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na lokacijama K.O. Brdo, Krasica, Kućibreg i Momjan. Natječaj traje od 12.09.2018. do 26.09.2018.

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA 09.07.2018.

Objava: 9.7.2018.
Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na slijedećim lokacijama: Šaini, Trkusi, Donje Baredine, Kućibreg, Dugo Brdo, Brešani i Momjan.

Istaknuto