Natječaj za davanje u zakup poslovni prostor Buje, Trg Slobode 4

Objava: 20.1.2017.
Izlaže se natječaju za davanje u zakup poslovni prostor u vlasništvu Grada Buja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda: Buje, Trg Slobode 4, k.č.br. / k.o. 392/3 zgr. k.o. Buje, površina m² 39,00 m², djelatnost trgovina, početna zakupnina/kn 1.170,00 kn + 25% PDV –a= 1.462,50 kn, jamčevina/kn 4.387,50 kn. Navedeni poslovni prostor daje se u zakup putem javnog natječaja u viđenom stanju, isključivo za obavljanje istaknute ili srodne djelatnosti.
Natječaj traje od 20. do 27.01.2017.

Natječaj za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Buja

Objava: 20.4.2016.
Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN br.125/11), članka 65. Statuta Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13) članka 3. i članka 5. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (“Službene novine Grada Buja”, broj 12/10) Gradonačelnik Grada Buja, dana 18. travnja 2016. godine raspisuje NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA. Izlažu se natječaju za davanje u zakup poslovni prostori u vlasništvu Grada Buja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda. Natječaj traje 8 dana od 20.04.2016. do 28.04.2016.

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Buja

Objava: 19.5.2015.
Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN br.125/11), članka 65. Statuta Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13) članka 3. i članka 5. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (“Službene novine Grada Buja”, broj 12/10) Gradonačelnik Grada Buja, dana 18. svibnja 2015. godine raspisuje N A T J E Č A J ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA. Izlaže se natječaju za davanje u zakup poslovni prostor u vlasništvu Grada Buja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda. Natječaj traje 8 dana od 19.05.2015. do 27.05.2015.

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Buja

Objava: 2.3.2015.
Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN br.125/11), članka 65. Statuta Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13) članka 3. i članka 5. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (“Službene novine Grada Buja”, broj 12/10) Gradonačelnik Grada Buja, dana 26. veljače 2015. godine raspisuje N A T J E Č A J ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA Izlaže se natječaju za davanje u zakup poslovni prostor u vlasništvu Grada Buja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda. Natječaj za zakup poslovnih prostora u vl. Grada Buja traje 8 dana od 02.03. do 10.03.2015.

Istaknuto