Plan nabave Grada Buja-Buie za 2018. godinu

Objava: 19.1.2018.
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16), članaka 2. i 3. st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine 120/16), pisanih prijedloga pročelnika upravnih odjela i članka 65.a Statuta Grada Buje-Buie ( „Službene novine Grada Buja“ broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13), gradonačelnik Grada Buje-Buie, dana 19.01.2018. godine, donosi: PLAN NABAVE GRADA BUJA-BUIE ZA 2018. GODINU. Planom se utvrđuju predmeti nabave čija je planirana vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna.

Piano strategico

Objava: 18.1.2018.
LA FONDAZIONE PER L'INCENTIVAZIONE DEL PARTENARIATO E LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ CIVILE ORGANIZZA UN GRUPPO FOCUS PER REDIGERE IL PIANO STRATEGICO La Fondazione per l’incentivazione al partenariato e lo sviluppo della società civile di Pola è in fase di stesura del Piano strategico e d’azione per il periodo 2018. – 2020. Affinchè nel documento vengano incluse le reali necessità del settore civile, come pure venga incentivata la partecipazione attiva della comunità locale al fine di creare un meccanismo sistematico d’infomazione, di finanziamento, di formazione e di altre necessità, si invitano le associazioni, gli enti e le altre organizzazioni della società civile nonchè tutti i cittadini interessati a partecipare ai gruppi focus che si terranno a: • Pola, martedì 23/01/2018 presso la Centro sociale „Rojc“ (Via Ljudevit Gaj 3) con inizio alle ore 17.00 • Pisino, mercoledì 248/01/2018 presso il Centro sociale „Veli Jože“ (154. brigade Hrvatske vojske 5) con inizio alle ore 17,00.

Poziv na dostavu ponuda za izradu geodetskog elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta za nerazvrstanu cestu u turističkom naselju Kanegra

Objava: 17.1.2018.
Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 15. st.3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV -a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi. Nabava će se provesti u skladu s odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi od 18.07.2017., Klasa: 023-05117-01112, Urbroj:2105/01-02-17-9. (Službene novine Grada Buja 08/2017)

Bando pubblico per il finanziamento di progetti/programmi delle associzioni

Objava: 11.1.2018.
Bando pubblico per il finanziamento di progetti/programmi delle associzioni nell'ambito delle necessità pubbliche inerenti l'agricoltura, la silvicoltura, la caccia, la pesca e l'ingegneria idrica della Regione Istria per il 2018. Scadenza: 05/02/2018 Richiedenti: associazioni che in senso programmatico sono indirizzate verso l'agricoltura, la silvicoltura, la caccia, la pesca e l'ingegneria idrica sul territorio della Regione Istria.

Regione Istria - Bandi di concorso

Objava: 5.1.2018.
La Regione Istriana ha pubblicato i Bandi di concorso per finanziare i programmi e i progetti delle associazioni. Per ulteriori informazioni: 1. Concorso pubblico per il finanziamento di progetti/programmi delle associazioni e di altre organizzazioni senza scopo di lucro nell’ambito del Programma dei fabbisogni pubblici nella cultura della Regione Istriana per l’anno 2018. Scadenza: 02/02/2018 Richiedenti: Associazioni e altre organizzazioni della società civile

21. OLEUM OLIVARUM

Objava: 2.1.2018.
S osobitom radošću želimo Vas obavijestiti da se i ove godine pod pokroviteljstvom Grada Buja, Turističke zajednice Grada Buja i Pučkog otvorenog učilišta Buje organiziraju 21. susreti maslinara „Oleum Olivarum" u Krasici 10. i 11. ožujka 2018. Pozivamo Vas da se pridružite ovoj manifestaciji te svojim učešćem doprinesete afirmaciji i razvoju maslinarstva u županiji i šire.

Istaknuto