REGIONALNI DANI EU FONDOVA

Objava: 26.6.2019.
Besplatne edukacije o financiranju iz EU fondova, kao i stručna radionica pod nazivom Kako napisati projektni prijedlog i dobiti sredstva iz EU fondova za male i srednje poduzetnike? održat će se u petak, 5. srpnja u Gradskoj vijećnici Komunalne palače Grada Pule (Trg Forum 1) s početkom u 10 sati.

Proslava Sv. Petra i Pavla / Festa dei SS. Pietro e Paolo

Objava: 24.6.2019.
Kršete - Carsette / Proslava Sv. Petra i Pavla / Festa dei SS. Pietro e Paolo / Subota – Sabato, 29/06/2019 / 11:00 Koncelebrirana Sv. misa i procesija - Santa Messa concelebrata e processione / 18:00 Svečano otvorenje dvorane za fitness Udruge LIV iz Buja (zgrada bivše škole) Apertura solenne del centro fitness dell'Associazione LIV (edificio dell'exscuola)

Obbligo di emettere fatture elettroniche

Objava: 19.6.2019.
Avviso ai fornitori della Città di Buie in merito all'obbligo di emettere fatture elettroniche a partire dal 1 luglio 2019 . Informiamo tutti gli appaltatori e i fornitori di beni e servizi che operano con la Città di Buie che in conformità con la Legge sull'emissione delle fatture elettroniche negli appalti pubblici (Gazzetta Ufficiale 94/18) e in conformità con la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/55 /EU, dal 1 luglio 2019 entra in vigore l'obbligo di emettere fatture elettroniche nei confronti dei soggetti che devono avvalersi dell'appalto pubblico, per tutti i beni, i servizi e i lavori che sono stati contratti tramite procedure di appalto pubblico, incluse anche le procedure di appalti semplici, nonche' acquisiti tramite ordini di acquisto e contratti.

VAŽNA OBAVIJEST VINOGRADARIMA!

Objava: 13.6.2019.
U cilju sprečavanja širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze, nakon završetka cvatnje, potrebno je izvršiti tretiranje ličinki američkog cvrčka, prenositelja zlatne žutice vinove loze.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE - sanacija potpornog zida groblja Triban

Objava: 13.6.2019.
Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Istaknuto