14. IstrArt

Objava: 3.5.2016.

Pučko otvoreno učilište Buje, Grad Buje i Turistička zajednica Grada Buja organiziraju 14. Medunarodni slikarski natječaj "Istraart" kojim se obilježava dan Sv. Servula, zaštitnika Grada Buja. Pokrovitelj manifestacije je Grad Buje.
Tema slikarskog natječaja je "BUJE U POGLEDU" Tehnika slikarskog natječaja je slobodna.

PRAVILA:
1.    Natječaj je u kategoriji Ex tempore.
2.    Natječaj će se odvijati u nedjelju 29. svibnja 2016. od 9 do 17:30 sati.
3.    Svaki sudionik obavezan je slikati u Bujama, na otvorenom i vidljivom mjestu, na način da žiri može donijeti sud o kvaliteti izvedbe radova. U slučaju kiše natječaj će se odvijati u zatvorenim prostorima Pučkog otovrenog učilišta (Atrij)
4.    Pečaćenje platana odvijati će se:
- na Trgu Sv. Servula u Bujama, u nedjelju 29. svibnja 2016. godine od 9.00 do 11.00 sati
- u Pučkom otvorenom učilištu Buje, Trg J.B.Tita 6, dana 25. i 27.svibnja od 10 -14 sati
- u Turističkim zajednicama Pula, Funtana, Labin i Pazin od 25. do 28.svibnja od 10 - 17 sati
- u Turističko- informativnom centru Rijeka (Korzo) od 25. do 28.svibnja od 10 - 13 sati
- u Turističko- informativnom centru Koper, Titov trg 3, od 25. do 28.svibnja od 10 - 13 sati
- u uredu Eurodesk Trieste-Europe Direct, Via della Procureria 2/A (TS), od 25. do 27.svibnja od 9 - 12:30 sati
5.    Svaki će autor moći pečatiti najviše dva platna.
6.    Vanjske dimenzije raodva ne smiju biti veće od 120 x 120 cm.
7.    Radovi se moraju predstaviti i izložiti na Trgu Sv. Servula do 16:30 sati u nedjelju 29. svibnja 2016.
8.    Nagrade će biti podijeljene na Trgu Sv. Servula u nedjelju 29. svibnja 2016. u 17.30 sati.
9.    Nenagrađeni radovi moraju biti odneseni istoga dana do 20 sati u protivnom, smatrat će se poklonjena organizatorima.
10.    Nagrađene radove zadržati će organizator i sponzori te će postati njihovo vlasništvo.
11.    Organizatori pored sveg mara i uloženog truda ne preuzimaju odgovornost od eventualnih šteta koje bi mogle nastati na radovima.
12.    Međunarodni žiri dodijelit će nagrade kako slijedi:

PRVA NAGRADA EX-TEMPORE:
Novčana nagrada 3.000,00 kn - Turistička zajednica Grada Buja SAMOSTALNA IZLOŽBA u 2016.: Gradska galerija Orsola, Buje''
DRUGA NAGRADA EX-TEMPORE:
Novčana nagrada 1.500,00 kn - Pučko otvoreno učilište Buje SAMOSTALNA IZLOŽBA u 2016.: Gradska galerija Orsola, Buje'
TREĆA NAGRADA EX-TEMPORE:
SAMOSTALNA IZLOŽBA u 2016.: Gradska galerija Orsola, Buje*
NAGRADE SPONZORA: Novčana nagrada 2.000,00 kn
"Tisak brošura za izložbe trošak su organizatora

13.    Svojim sudjelovanjem sudionici automatski prihvaćaju pravila ovog natječaja.
14.    U slučaju eventualne prodaje slika, prodana slika automatski ispada iz natječaja.

Fotogalleria

Istaknuto