Natječaji - javna nabava

Dječji vrtić Buje - bagatelna nabava

Objava: 26.1.2016.

OBJAVA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA ROBE BAGATELNE VRIJEDNOSTI PREMA TROŠKOVNIKU I PRILOŽENOM PLANU NABAVE ZA 2016. godinu

Na temelju odluke Upravnog vijeća održane 29.prosinca 2015.godine, pokrećemo postupak bagatelne nabave za nabavku robe za potrebe Dječjeg vrtića Buje prema sljedećim grupacijama ,  priloženom troškovniku i planu nabave za 2016. Godinu ( materijal za čišćenje, higijenski pribor, uredski i potrošni materijal te lož ulje).

RAVNATELJICA
LORIS    PRIMOŽIĆ

Documenti

Istaknuto