Natječaji - javna nabava

Dječji vrtić Buje: Pokretanje postupka javne nabave za 2019. godinu

Objava: 11.2.2019.

DJEČJI VRTIĆ BUJE:

Pokretanje postupka javne nabave za 2019. godinu prema:

Pravilniku o jednostavnoj nabavi – traži se

Sukladno Zakonu o pokretanju postupka Javne nabave (članak 12 stavak 1 Zakona o javnoj nabavi NN 120/16) traži se objava pokretanja postupka nabave namirnica za 2019. godinu u procijenjenoj vrijednosti u iznosu od 338.600,00 kn bez PDV-a planiranih po grupacijama:

1. MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI u iznosu od : 41.600,00 kn
2. KRUH, PEKARSKI PROIZVODI I OSTALI PROIZVODI OD BRAŠNA u iznosu od: 21.000,00 kn
3. SVJEŽE VOĆE I POVRĆE u iznosu od : 84.800,00 kn
4. MESO I MESNI PROIZVODI (CRVENO I BUJELO) u iznosu od (38.000, 00 + 28.800,00 kn)
5. SUHOMESNATI PROIZVODI u iznosu od : 10.000,00 kn
6. ZAČINI I OSTALI PROIZVODI u iznosu od : 80.000, 00 kn
7. RIBA u iznosu od : 16.000,00 kn
8. SMRZNUTO POVRĆE u iznosu od : 18.400,00 kn.

Documenti

Istaknuto