DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA

Objava: 22.11.2018.

Obavijest - prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u predmetu nabave „Dogradnja zgrade dječjeg vrtića u Bujama”

Obavještavaju se zainteresirani gospodarski subjekti da je na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave - https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ objavljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u predmetu nabave „Dogradnja i Rekonstrukcija zgrade dječjeg vrtića u Bujama”.  Objavljeni su nacrt dokumentacije za nadmetanje, opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriteriji za odabir ponude i posebni uvjeti za izvršenje ugovora. 

Datum završetka savjetovanja je 28.11.2018.

Istaknuto