DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BUJA ZA 2015. GODINU

Objava: 10.12.2015.

Na temelju članka 43. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08, 136/12 I 15/15), članka 50. i 90. Statuta Grada Buja ("Službene novine Grada
Buja" broj 11/09), Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj 04.12.2015. godine, donosi DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA BUJA ZA 2015.

Vidi vezani dokument.

Documenti

Istaknuto