Edukacija članova gradskih vijeća i članova savjeta mladih

Objava: 20.1.2014.

Udruga gradova je, prošlog vikenda, provela obuku članova gradskih vijeća (trening vijećnika) te članova savjeta mladih. Na edukaciji je bilo nazočno 12 vijećnika, Gradonačelnik i njegovi zamjenici te dva člana iz Savjeta mladih.  Dosadašnja iskustva u provedbi obuke koja je održana u više od 40 lokalnih jedinica pokazala su značaj i višestruke koristi koje ovo dvodnevno druženje (i učenje) ima po članove vijeća, ali i za ostale sudionike u obuci.
Programom i temama obuke obuhvaćena su gotovo sva pitanja bitna za rad vijećnika, od onih više teorijskih, o Ustavu i propisima, do onih praktičnih i životnijih koja se odnose na rad vijeća, ulogu vijećnika, suradnju, dijalog i zastupanje interesa i stajališta.
Program se odvijao kroz pet interaktivnih modula.

Obuku su  provodili kroz dva dana  certificirani treneri: Helena Masarić i Ivica Malatestinić, suradnici Udruge gradova RH i profesionalci s iskustvom u lokalnoj samoupravi.

Fotogalleria

Istaknuto