Edukacija za koordinatore volontera "Upravljanje radom volontera"

Objava: 16.10.2014.

VOLONTERSKI CENTAR ISTRA
Pula, Gajeva 3
mobitel: 092 30 42 976
e-mail: vci@vci.hr

Pula, 15. listopada 2014.

ORGANIZATORIMA VOLONTIRANJA

PREDMET: Edukacija za koordinatore volontera „Upravljanje radom volontera“
- poziv, dostavlja se

Poštovane/ poštovani,

Volonterski centar Istra (VCI) organizira edukaciju za koordinatore volontera pod nazivom „Upravljanje radom volontera“ koja će se održati u Puli. Sudionici edukacije steći će osnovna znanja za kvalitetan rad s volonterima. Pozivamo sve organizatore volontiranja i organizacije koje su zainteresirane da to postanu da uključe svoje predstavnike u edukaciju.

Edukacija se provodi kroz ukupno 4 dana i organizirana je u dva dijela kako slijedi:

1.modul

  • 24.10.2014. (petak) od 9 do 17 sati i
  • 25.10.2014. (subota) od 9 do 16 sati te

2.modul

  • 14.11.2014. (petak) od 9 do 17 sati i
  • 15.11.2014. (subota) od 9 do 16 sati.

Edukacija je strukturirana na način da od polaznika zahtijeva visoku razinu aktivnosti i odlično poznavanje rada organizacije u kojoj radi (ili će uskoro početi raditi) s volonterima. Molimo da na edukaciju prijavite osobe koje mogu sudjelovati u oba edukacijska
modula i zainteresirane su za rad s volonterima. Voditeljica edukacije je Danijela Ustić.

Cjelokupni program edukacije provest će se u Puli, na lokaciji o kojoj ćemo sudionike naknadno informirati. Za sve dane edukacije osiguravamo materijale za rad, jednostavan obrok i osvježenja (kava, voda, voće i sl.).

Za sudjelovanje u edukaciji (za oba modula) možete se prijaviti slanjem ispunjene prijavnice (u prilogu) na e-mail vci@vci.hr. Prijave se primaju do kraja dana 21. listopada 2014. ili do popunjavanja grupe. Grupa je popunjena kada je prijavljeno najviše 16 osoba. Molimo da prijavite najviše dvije osobe iz iste organizacije, a eventualni interes za uključivanje većeg broja osoba iskažete posebno kako bismo lakše planirali sljedeće cikluse edukacije za koordinatore volontera.

Napominjemo da će se novi ciklus edukacije za koordinatore volontera u prvoj polovici 2015. godine održati u Umagu ili Bujama.

Edukacija za koordinatore volontera „Upravljanje radom volontera“ provodi se uz financijsku podršku Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije i Grada Pule.

Više informacija o edukaciji i sadržajima modula možete pronaći u prilozima. Dodatne informacije dostupne su na e-mail vci@vci.hr ili brojeve mobitela 099 211 0754 (Elvis Fekete) ili 092 304 2976 (Danijela Ustić).

Radujemo se vašem odazivu na edukaciju i našem zajedničkom radu na unaprjeđenju volonterstva u Istri!

S poštovanjem,

za Volonterski centar Istra
Danijela Ustić, predsjednica

Prilozi:

  • prijavnica
  • program edukacije

Dostaviti:

  1. udruge i ustanove koje djeluju u području socijalne skrbi i zdravstva
  2. ostali organizatori volontiranja

Na znanje:

  1. Istarska županija – UO za zdravstvo i socijalnu skrb
  2. Grad Pula

Documenti

Istaknuto