Natječaji - javna nabava

Etapna obnova peterokutne Kule S. Martina - Javni poziv za dostavu ponuda

Objava: 5.6.2014.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 18., stavku 3 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Nabava će se provesti u skladu s odredbama Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u upravnim tijelima Grada Buje-Buie od 15.01.2014., Klasa: 406-01/14-01/01, Urbroj:2105/01-01/01-14-2.

PREDMET NABAVE
Predmet nabave je nabava građevinskih radova za etapnu obnovu peterokutne Kule S.Martina u Bujama.

ROK
Ponude se dostavljaju do  16. lipnja 2014. godine, do 13:00 sati

Documenti

Istaknuto