NOTIZIE

Focus Grupa u Bujama

Objava: 3.6.2020.

Focus Grupa u Bujama; održana je fokus grupa na kojoj su se sastali predstavnici različitih organizacija koje aktivno sudjeluju u kreiranju turističke ponude radi mapiranja potreba.

Istaknuto