Bilancio

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2019.

Objava: 1.6.2020.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Buja – Buie za 2019. godinu sadrži:

- Opći dio proračuna (sažetak računa prihoda, rashoda i računa financiranja, račun prihoda i rashoda te račun financiranja)
- Posebni dio proračuna (po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji)
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima
- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
- Izvještaj o provedbi razvojnih programa

Preneseni višak iz prethodnih godina iznosi 4.653.411,83 kuna.
U 2019. godini ostvaren ukupan manjak prihoda i primitaka u iznosu od 4.215.693,11 kuna.

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 437.718,72 kuna.

Vidi vezani dokument.

Documenti

Istaknuto