Izbori 2013 - RJEŠENJE o određivanju biračkih mjesta

Objava: 10.5.2013.

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD BUJE - BUIE
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA BUJA - BUIE

Na temelju članaka 52., 53. i 68. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12) Gradsko izborno povjerenstvo GRADA BUJA - BUIE donosi

R J E Š E N J E o određivanju biračkih mjesta

Za područje GRADA BUJA - BUIE određuju se biračka mjesta/o

1. biračko mjesto broj 1.

BUJE
OSNOVNA ŠKOLA "MATE BALOTE" BUJE, ŠKOLSKI BRIJEG BB, BUJE
koje obuhvaća birače s prebivalištem u

BUJE: DIGITRONSKA ULICA, ISTARSKA ULICA, KLESARSKA ULICA, KOPARSKA ULICA, MOMJANSKA ULICA,PONTIĆE, STANIČNA ULICA, ULICA RUDINE, ULICA SUCOLO, ULICA VILLA, VOĆNI TRG, VODOVODNA ULICA,KRŠETE: STANCIJA BRACANIJA

2. biračko mjesto broj    2.

BUJE
OSNOVNA ŠKOLA "MATE BALOTA" BUJE, ŠKOLSKI BRIJEG BB, BUJE
koje obuhvaća birače s prebivalištem u

BUJE: GOSPODARSKA, GROŽNJANSKA, POD VOLTOM, POSTOLARSKA ULICA, PROLAZ STARE ULJARE,SUNČANA ULICA, TRG J.B.TITA, TRG SLOBODE, TRG SV.SERVOLA, TRG SVETOG MARTINA, UL. POD LOĐOM,UL.1.SVIBNJA, UL.A.GRAMSCI, UL.A.MANZONI, UL.ANTE BABIĆ, UL.D.ALIGHIERIA, UL.E.DE AMICIS,UL.FONTANE CARARA, UL.G.CARDUCCI, UL.G.GARIBALDIA, UL.G.MAZZINI, UL.G.VERDI, UL.KULA SV.MARTINA,UL.M.V.ILIRIKA, UL.MATIJE GUPCA, UL.MATKA LAGINJE, UL.MONTE BASTER, UL.NICOLA GABRIELA,UL.NIKOLE TESLE, UL.PAOLO RACIZZO, UL.POD SVODOM, UL.S.VARDABASSA, UL.STRADA LONGA,UL.SV.SEBASTIJANA, UL.ŠKOLSKOG BRIJEGA, UL.TRŽNI PROLAZ, UL.V.GORTANA, UL.V.NAZORA,ULICA BELVEDERE, ULICA BROLO, ULICA CORNIO, ULICA CROSERA, ULICA EPULO, ULICA FLAVIA,ULICA FRANCESCO PAPO, ULICA MAKSIM GORKI, UMAŠKA ULICA

3. biračko mjesto broj    3.

KAŠTEL
OSNOVNA ŠKOLA KAŠTEL, KAŠTEL BB
koje obuhvaća birače s prebivalištem u

KAŠTEL: DORINA, GADARI, JUKI, KAŠTEL, KAZAROLE, MALOTIJA, MEDIGIJA, MONTRIN, MOROŽIJA, PALDIGIJA,ŠČAVONIJA, TODEŠKI, VIŽINADA, VOLPIJA, VRH, KALDANIJA: FRATRIJA, KALDANIJA, KAŽETE, SIMONETIJA,KANEGRA: KANEGRA, PLOVANIJA: BUŽIN, ISTARSKA ULICA, KANEDO, KAŠTELSKA ULICA, MARKOVAC, MAZURIJA,MLINI, PIRANSKA ULICA, PLOVANIJA, PORTOROŠKA UL., SPECIJARIJA, ŠKRILE, ŠKUDELIN, VELI MLIN, VINJARIJA,ZANATSKA ULICA

4. biračko mjesto broj    4.

KRASICA
DRUŠTVENI DOM, KRASICA BB
koje obuhvaća birače s prebivalištem u

BAREDINE: BAREDINE, DONJE BAREDINE, STANCIJA LOJ, VRH, KRASICA: BARACIJA, BEKARI, BRAJKI, BUCAJ,GLAVAČI, GOPCI, JUGOVCI, KOSTELAC, KRASICA, KRČ, MUŽOLINI DONJI, MUŽOLINI GORNJI, PLAC, PUNTA,STANCIJA ZRINJSKA, STANCIJA ZUBIN, VRH ČINIĆ, LOZARI: LOZARI, STANCIJA TORČELO

5. biračko mjesto broj    5.

KRŠETE
OSNOVNA ŠKOLA KRŠETE, KRŠETE BB
koje obuhvaća birače s prebivalištem u

BUROLI: BUROLI, GAMBOCI: GAMBOCI, JURCANIJA, LJUBLJANIJA, VINELA, KRŠETE: KAKOVIĆI, KRIŽINE, KRŠETE,KUKOV VRH

6. biračko mjesto broj    6.

MARUŠIĆI
DRUŠTVENI DOM MARUŠIĆI, MARUŠIĆI BB
koje obuhvaća birače s prebivalištem u

MARUŠIĆI: BAZUJA, BENEČANI, BREŠANI, ČRNCI, ČULIHI, DRAGOČEVAC, JURINI, LALOVIĆI, MARUŠIĆI, MIKORIĆI,PALISKI, SORBAR, ŠAINI, ŠIBENIJA, ŠKRLINI, TRKUSI

7. biračko mjesto broj    7.

MOMJAN
OSNOVNA ŠKOLA MOMJAN, MOMJAN BB
koje obuhvaća birače s prebivalištem u

BRDO: BRDO, STANCIJA VIĐINI, STANOVIĆI, BRIČ: BRIČ, KORTINA, KUĆIBREG: DUGO BRDO, KUĆIBREG, ŠKRLIĆI,MERIŠĆE: MALI BREG, MERIŠĆE, MOST, ROŽMANIJA, SOLINE, STANCIJETA, STRAŽICE, VALE, VELI BREG,MOMJAN: BOŠKETO, GAMBOCIJA, GRMUNIJA, KANEDOLO, KLUNI, KORTIVI, KREMENJE, MATIĆI, MOMJAN,SMILOVIĆI, STANCIJA PETRINJA, STANCIJETA, SVETI MAVAR, ŠKARJEVAC, TRG FONTANA,TRG SVETOG MARTINA, UL.DOLINJA VAS, UL.GORINJA VAS, ULICA KA DVORCU, OSKORUŠ: OSKORUŠ

8. biračko mjesto broj    8.

TRIBAN
DRUŠTVENI DOM, TRIBAN BB
koje obuhvaća birače s prebivalištem u

BIBALI: BIBALI, KRUG, TRIBAN: TRIBAN

KLASA: 013-01/13-01/03
URBROJ: 2105/01-03-13-20
BUJE - BUIE, 03.05.2013.

PREDSJEDNIK
MARGARETA VIVODA

Documenti

Istaknuto