Avvisi

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Odluke o postupku davanja u zakup javnih površina i iznosu naknade za korištenje javnih površina

Objava: 4.9.2017.

Grad Buje-Buie je temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) proveo savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o postupku davanja u zakup javnih površina i iznosu naknade za korištenje javnih površina. Početak savjetovanja je bio 22. 08. 2017. a završetak 29. 08. 2017. U otvorenom roku nisu zaprimljeni prijedlozi i/ili mišljenja. Odluka je usvojena na sjednici Gradskog vijeća dana 30.08.2017. i objavljena u Službenim novinama Grada Buja-Buie br. 10/17.

Istaknuto