Avvisi

IZVJEŠE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IZMJENA l DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BUJA

Objava: 17.9.2018.

Sukladno čl. 102. st.3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) objavljuje se izvješće o javnoj raspravo o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buja.

Documenti

Istaknuto