Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Buje „Rudine - Vladimir Nazor“

Objava: 9.10.2017.

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i Zaključka Gradonačelnika Grada Buja-Buie (Klasa350-01/17-01/70, Urbroj: 2105/01-01-17-17, od 05. listopada 2017. godine), daje se

OBAVIJEST

o održavanju Javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Buje „Rudine - Vladimir Nazor“

1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Buje „Rudine - Vladimir Nazor“ provesti će se

od 17.listopada 2017. godine do 

25. listopada 2017. godine.

 

2. Uvid u prijedlog plana moći će se izvršiti u Gradskoj vijećnici Grada Buja-Buie svakog radnog dana od 8 do 11 sati, te na mrežnim stranicama Grada Buja-Buie - www.buje.hr

3. Javno izlaganje Prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Buje „Rudine - Vladimir Nazor“ održat će se u srijedu 18. listopada 2017. godine u 18 sati u Gradskoj vijećnici Grada Buja-Buie.

4. Tijekom trajanja javne rasprave sudionici (pravne i fizičke osobe) imaju pravo davanja mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana:
- upisom u knjigu primjedbi i prijedloga u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom
- upisom u zapisnik o javnom izlaganju
- dostavom putem pošte na adresu: Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje.

5. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Buje „Rudine - Vladimir Nazor“ koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.

Documenti

Istaknuto