Ostali natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U VIŠESTAMBENIM ZGRADAMA NA PODRUČJU GRADA BUJE-BUIE

Objava: 7.3.2017.

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za sudjelovanje u sufinanciranju projekata povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama na području Grada Buje-Buie u 2017. godini.

Ukupna raspoloživa sredstva za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama iznose 250.000,00 kuna (dvijestopedesettisućakuna).

Višestambena zgrada je svaka zgrada u kojoj se najmanje 66% korisne površine zgrade koristi za stanovanje, koja ima tri ili više stambenih jedinica, kojom upravlja upravitelj zgrade i koju čini jedna dilatacija (ulaz).

Iznos sufinanciranja projekta povećanja energetske učinkovitosti za jednu višestambenu zgradu ovisi o broju prihvatljivih prijava i udjela procijenjene investicije pojedine zgrade, maksimalno do 30% investicije obnove.

Predmet ovog Javnog natječaja nisu višestambene zgrade:
-          čija je izgradnja u tijeku i
-          one za koje je pokrenut postupak legalizacije sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13) - sve do okončanja postupka

Projektni prijedlog predaje se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom na adresu:
GRAD BUJE- CITTA DI BUIE
Istarska 2
52 460 Buje

Na zatvorenom paketu/omotnici mora biti jasno naveden naziv Javnog natječaja: „Javni natječaj za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama na području Grada Buje - ne otvarati“.

Projektni prijedlozi dostavljeni na način različit od gore navedenog (npr.faksom ili e-poštom) ili dostavljeni na druge adrese biti će automatski isključeni.

Rok za dostavu prijava na ovaj Javni natječaj je 17. ožujka 2017. godine.

Tekst Javnog natječaja, Pravilnik i obrasci nalaze se u vezanim dokumentima.
Objavljeno pod Ostali natječaji

Documenti

Istaknuto