Javni poziv - nerazvrstane ceste Malotija

Objava: 7.9.2018.

JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste ulica Malotija (k.o. Kaštel)

Obavještavaju se sve zainteresirane stranke odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta koja se proteže unutar naselja ulica Malotija preko k.č.br. 42/6 zgr., 685/4, 687/4, 1253/2 k.o. Kaštel. (...)

Vidi vezani dokument.

Documenti

Istaknuto