Natječaji - javna nabava

JAVNI POZIV - Uređenje nerazvrstane ceste u naselju Kruj

Objava: 3.5.2018.

Ažurirano 30.05.2018. - vidi vezani dokument: Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Nabava će se provesti u skladu s odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi (Službene novine Grada Buja-Buie br 8/2017 od 21.07.2017.)
Evidencijski broj jednostavne nabave: 36-JN-05-18
Predmet nabave je „Uređenje nerazvrstane ceste u naselju Kruj“.
Procijenjena vrijednost nabave: 138.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 172.500,00 kuna sa PDV-om.

Documenti

Istaknuto