Natječaji - javna nabava

Javni poziv na dostavu ponude - radovi na izvanrednom održavanju ceste Krasica - Gardoši

Objava: 13.9.2019.

Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Nabava će se provesti u skladu s odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi (Službene novine Grada Buja-Buie br 15/2018.)

Evidencijski broj jednostavne nabave: 74-JN-05-19

OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je „Radovi na izvanrednom održavanju ceste Krasica - Gardoši“.

Vidi vezani dokument.

Documenti

Istaknuto