Natječaji - javna nabava

Jednostavna nabava - usluga izrade elaborata urbane opreme

Objava: 6.11.2020.

 

Predmet jednostavne nabave za koju se donosi odluka o odabiru je Usluga izrade elaborata urbane opreme.

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi: A.B.C.D. d.o.o. (...)

Vidi vezani dokument - obavijest o odabiru najpovoljnije ponude.

Istaknuto