Konferencija „Za mlade, sa mladima, uz mlade“

Objava: 21.5.2015.

KLASA: 001/15/DOP/105
URBROJ: 2138417-15-01

Pula, 15.5.2015. godine

PREDMET: Konferencija „Za mlade, sa mladima, uz mlade“

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Savjet mladih grada Pule, Grad Pula i Istarska županija organiziraju konferenciju za mlade na kojoj će se okupiti svi Savjeti mladih u Istri, udruge mladih, organizacije za mlade, institucije i ustanove te jedinice lokalne samouprave.

Cilje je ove konferencije, okupiti na jednom mjestu sve one koji imaju zajednički cilj, raditi i djelovati za boljitak života mladih.

Konferencija za mlade održati će se u ponedjeljak, 25.5.2015. od 16:00 – 21:00 u Domu hrvatskih branitelja u Puli. Program konferencije je slijedeći:

 • 6:00 – 17:30 Prava, obveze i mogućnosti Savjeta mladih
 • 17:30 – 18:00 Lokalni program djelovanja za mlade – alat za poboljšanje života mladih
 • 18:00 – 18:45 Uspješni primjeri organizacija za mlade i  EU projekata za mlade
 • 19:00 – 20:00 Okrugli stol “Zajedničko stvaranje uvjeta za boljitak mladih u Istri“
 • 20:00 – 20:30 Prezentacija natječaja za projekte mladih,
 • 20:00 – 20:45 Zaključci i definiranje konkrentih outputa i projektnih prijedloga
 • 21:00 druženje mladih uz zakusku, DJ u vrtu DHB

Ovom konferencijom želimo kroz okupljanje na jednom mjestu svih koji imaju ikakve veze sa mladima:

 • osnažiti Savjete mladih na način da povećaju svoje kapacitete za planiranje i provođenje aktivnosti te umrežiti i povezati sve Savjete mladih u Istri
 • povezati Savjete mladih i udruge mladih kroz organizacije zajedničkih sastanaka, dogovor oko zajedničkih projekta, aktivnosti i sl.
 • osvijestiti važnost Izrade Lokalnih programa za mlade u suradnji sa Savjetima mladih i udrugama mladih
 • definirati nekoliko konkretnih outputa koje ćemo poslati JLSima, medijima i sl. i definirati 2 konkretna projekta na nivou županije, koja će se početi pripremati za EU projekte (definirati problematiku koja će se rješavati, tko će pisati, partneri, na koji natječaj …)

S poštovanjem,

Upraviteljica
Helga Možé Glavan, dipl. oec., v.r.

Istaknuto