Natječaji - Zakup poslovnih prostora

Natječaj za davanje u zakup dijela javne površine

Objava: 5.7.2019.

Izlaže se natječaju za davanje u zakup javne površine prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda, kako sljedi:

Buje, Gospodarska ulica, Buje, k.č.br. / k.o. dio k.č.br. 1170/2 k.o. Buje, površina m² 3,00 m², djelatnost za potrebe postavljanja reklamnog svjetlećeg panoa.

Više - vidi vezane dokumente

Documenti

Istaknuto