Ostali natječaji

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE – Trg Slobode, Buje

Objava: 10.4.2019.

Izlaže se natječaju za davanje u zakup javne površine prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda, javna površina kako slijedi:


R.br. - 1.
Mjesto - Buje
Adresa - Trg Slobode, Buje
k.č.br. / k.o. - dio k.č.br. 3899/4 k.o. Buje
Površina m² - 30,00 m²
Djelatnost - za potrebe korisnika poslovnih prostora u slučajevima kada javna površina sa poslovnim prostorom čini funkcionalnu ili tehnološku cjelinu – ugostiteljstvo – terasa na postojećoj lokaciji
Početna zakupnina/kn - 450,00 kn
Jamčevina/kn - 1.350,00 kn


Ugovor o zakupu zaključuje se na određeno vrijeme od 3 godine. Pisane ponude dostavljaju se u roku od 12 (dvanaest) dana od dana isticanja natječaja na oglasnoj ploči Grada Buja-Buie, preporučeno putem pošte ili osobno u pisarnici Grada Buja-Buie (zaključno do 23.04.2019.), u zatvorenoj omotnici uz naznaku “ne otvaraj - natječaj za zakup javne površine –“, na adresu Grad Buje-Buie, Istarska 2, 52460 Buje.

Documenti

Istaknuto