Natječaji - Prodaja nekretnina

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja - 29.06.2020.

Objava: 29.6.2020.

Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na lokaciji:

Katastarska čestica - 593 zgr. K.O. Buje
Površina u m2:
Objekt: 229,74;
Zemljište: 981

Natječaj traje 15 dana.

Vidi vezani dokument.

Documenti

Istaknuto