Obavijest

Objava: 26.2.2013.

23.veljače 2013.g.

Temeljem čl. 81. Pravilnika o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima (NN br.86/07) obavještavaju se sve zainteresirane stranke da će se dana 01. ožujka 2013. godine (petak) u vremenu od 10,00 do 12,00 sati na terenu vršiti utvrđivanje međa na k.č. 499/1, 500, 501/1, 502/2, 502/4, 502/6, 505/2, 553/2, 553/3, 567, 605, 661, 675, 1130/8, 1169/2, 1170/2, 1173/5, 1176/1, 1176/3, 1177/3, 1178/1, 1178/2, 1178/3, 1210/3, 1233/3, 3898/4, 3892/2, 3893/1, 3898/3 i 3915/1 sve u k.o. Buje - raskrižje Valenari u predjelu Stanica te da će 11. ožujka 2013. godine (ponedjeljak) u vremenu od 10,00 do 12,00 sati u prostorijama GRADA BUJA na adresi Buje, Istarska 2 (pisarnica u prizemlju), biti moguće izvršiti uvid u Parcelacijski elaborat (br. p. 190/13) izrađen temeljem Lokacijske dozvole (KLASA: UP-I-350-05/12-02/279) za rekonstrukciju ceste i pristupnih prometnica na križanju D21, D300 i ŽC5008 sa izgradnjom kružnog raskrižja i pratećeg sustava oborinske odvodnje i javne rasvjete.

Izmjeru i izlaganje elaborata na javni uvid obavit će ovlašteni inženjer geodezije iz tvrtke GEODETSKI URED MATAIJA d.o.o. iz Umaga.

Istaknuto