Natječaji - javna nabava

Obavijest o nadmetanju za postupak: Rekonstrukcija zgrade Dječjeg vrtića u Bujama

Objava: 6.12.2018.

Obavještavaju se gospodarski subjekti da je Grad Buje-Buie objavio nadmetanje za nabavu radova rekonstrukcije zgrade Dječjeg vrtića u Bujama. Dokumentacija za nadmetanje je dostupna u Elektroničkom oglasniku javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Ponuda se dostavlja elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH.

Istaknuto