Avvisi

Obavijest o održavanju javne rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buja

Objava: 23.10.2019.

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN-153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Buja-Buie (KLASA: 350-02/18-01/03, URBROJ: 2105/01-01-19-23 od 21. listopada 2019. godine), daje se

O B A V I J E S T
O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU
IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA BUJA


1. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buja provesti će se od 05. studenog 2019. godine do 19. studenog 2019. godine.

2. Uvid u Prijedlog plana moći će se izvršiti u Gradskoj vijećnici Grada Buja-Buie svakog radnog dana od 8 – 11 sati, te na mrežnim stranicama Grada Buja-Buie – www.buje.hr

3. Javno izlaganje Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Buja održat će se u srijedu 06. studenog 2019. godine u Gradskoj vijećnici Grada Buja-Buie s početkom u 18,00 sati.

4. Tijekom trajanja javne rasprave sudionici (pravne i fizičke osobe) imaju pravo davanja mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana:
- upisom u knjigu primjedbi i prijedloga u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom
- upisom u zapisnik o javnom izlaganju,
- dostavom putem pošte na adresu Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.

Ažurirano 05.11.2019. - vezani dokumenti:

TEKST IiD PPUG Buje
Obražlozenje IiD PPUG Buje original obrazloženje
Sažetak za javnost IiD PPUG Buje
JR 4.2b KO KASTEL - Model
JR 4.3b KO KRSETE - Model
JR 4.4 KO LOVREČICA - Model
JR 4.5.a KO BUJE - Model
JR 4.6.a KO KRASICA - Model
JR 4.6b KO KRASICA - Model
JR 4.8 KO MOMJAN - Model
JR 4.9.a KO MERISCE - Model
NAMJENA POVRSINA HTRS-Model

Documenti

Istaknuto