Avvisi

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ‘’KAŠTEL-DORINA’’

Objava: 10.5.2017.

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN-153/13) i Zaključka Gradonačelnika Grada Buja-Buie (KLASA: 350-01/16-01/93, URBROJ: 2105/01-01-17-22 od 04. svibnja 2017. godine), daje se


O B A V I J E S T O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ‘’KAŠTEL-DORINA’’


1.    Javna rasprava o Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ‘’Kaštel-Dorina’’ provesti će se od 22. svibnja 2017. godine do 21. lipnja 2017. godine.

2.    Uvid u Prijedlog plana moći će se izvršiti u Gradskoj vijećnici Grada Buja-Buie svakog radnog dana od 8 – 11 sati, te na mrežnim stranicama Grada Buja-Buie – www.buje.hr

3.    Javno izlaganje Prijedloga Urbanističkog plana uređenja ‘’Kaštel-Dorina’’ održat će se u četvrtak 08. lipnja 2017. godine u 13,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Buja-Buie s početkom u 13.00 sati.

4.    Tijekom trajanja javne rasprave sudionici  (pravne i fizičke osobe) imaju pravo davanja mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog Plana:
-    upisom u knjigu primjedbi i prijedloga u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom
-    upisom u zapisnik o javnom izlaganju,
-    dostavom putem pošte na adresu Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, te adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir prilikom pripreme Izvješća o javnoj raspravi.


Upravni odjel za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom Grada Buja

Documenti

Istaknuto