Avvisi

Obavijest o održavanju Javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Plovanija Istok

Objava: 12.10.2019.

Temeljem članka 96.. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Buja-Buie (Klasa: 350-01/19-01/02, Urbroj: 2105/01-01-19-33, od 07. listopada 2019. godine), daje se

OBAVIJEST o održavanju Javne rasprave o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Plovanija Istok

1. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Plovanija Istok provesti će se od 21. listopada 2019. godine do 19. studenog 2019. godine. (...)

Vidi vezani dokument.

PRILOZI:

1 UPU PZ Plovanija Istok 2019

2 Obrazloženje

3 Sažetak za javnost

GRAFIKA

10 Namjena-Model

21 Promet-Model

22 EKI-Model

23 Elektrika-Model.pdf

24 Vodoopsrba-Model

25 Odvodnja-Model

31 Oblici-koristenja-Model

32 Ogranicenja-i-mjere-Model

40 Uvjeti-gradnje-Model

Documenti

Istaknuto