Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta - 14.02.2019.

Objava: 14.2.2019.

Na temelju odredbe članka 98. Stavka 1. i članka 106. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/2018 i 115/2018), članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013 i 48/2015) Ministarstvo poljoprivrede objavljuje

O B A V I J E S T

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buja.
Na temelju članka 50. stavka 1. točka e) Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države kada je Republika Hrvatska suvlasnik s podnositeljem zahtjeva, a suvlasniški dio Republike Hrvatske je manji od suvlasničkog dijela podnositelja zahtjeva, koje je označeno kao:
k.č.br. 654/1 u k.o. Krasica, voćnjak (maslinik), površine 1084 m2,
površina suvlasničkog dijela Republike Hrvatske (dio) 271 m2,

tržišna vrijednost suvlasničkog dijela Republike Hrvatske iznosi 6.899,66 kn,
Ministarstvo poljoprivrede prodaje poljoprivredno zemljište u dijelu 3/12 k.č.br. 654/1 u k.o. Krasica koje je u suvlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buja.
Odluku o prodaji izravnom pogodbom donosi Ministarstvo poljoprivrede na osnovi odluke Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede u ime Republike Hrvatske i kupac sklapaju ugovor o prodaji u pisanom obliku.

Documenti

Istaknuto