Natječaji - Prodaja nekretnina

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta - K.O. Buje k.č.br. 1804/17

Objava: 2.10.2017.

Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje
O B A V I J E S T
o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buje-Buie.
Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:

k.č.br. 1804/17 u k.o. Buje, voćnjak i oranica „Korelj“,
površine 1058 m2 (0,1058 ha), tržišna cijena iznosi 22.556,56 kn.

Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 50. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu i u propisanom roku dostave dokaze Agenciji.
Rok za dostavu zahtjeva je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove Obavijesti na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište. (...)

Vidi vezani dokument

Documenti

Istaknuto