Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta k.č.br. 698/5 i k.č.br. 723/3 u k.o. Momjan

Objava: 23.1.2015.

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje

O B A V I J E S T

o  podnesenom   valjanom zahtjevu  za  prodaju  izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta  u  vlasništvu
Republike Hrvatske na području Grada Buja.
Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina u Jadranskoj regiji Republike Hrvatske nije veća od 0,2 ha, koje je označeno kao:

k.č.br. 698/5 u k.o. Momjan, oranica,

površine 0,0885 ha, tržišna cijena iznosi 10.894,35 kn.

k.č.br. 723/3 u k.o. Momjan, oranica,

površine 0,0808 ha, tržišna cijena iznosi 9.946,48 kn.

Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i u propisanom roku dostave dokaze Agenciji.

Documenti

Istaknuto