Notifiche

Obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Buja-Buie

Objava: 12.12.2018.

Komunalnu djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Buja-Buie obavlja trgovačko društvo D.M.M. - TIM d.o.o., Karigador 154, OIB 93819657319

Kontakt telefon: 099 2147616, 091/4975240

Documenti

Istaknuto