Objava javnih poziva

Objava: 20.1.2015.

JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u k.o. Buje

  • Istarska ulica (prilaz kućnim brojevima 15, 17, 19, 21 i 23) na k.č. 1143/1 k.o. Buje
  • Ulica Bibali (prilaz kućnim brojevima 88, 89, 90) na k.č. 1510/15 i 1505/2, sve k.o. Buje

Documenti

Istaknuto