Poziv - financiranje udruga

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga za 2018. godinu

Objava: 30.4.2018.

Ovom Odlukom utvrđuje se popis korisnika čije su prijave upućene na procjenu/ocjenu i kojima su za programe/projekte odobrena financijska sredstva u 2018. godini.

Gradonačelnik Grada Buja razmatrajući Prijedlog odluke koordinatora Povjerenstva za provedbu postupka financiranja programa, Klasa: 900-01/18-01/2, Urbroj: 2138417/1-18-07 od 05.03.2018., donosi

ODLUKU o dodjeli financijskih sredstava za programe/projekte udruga za 2018. godinu

Ovom Odlukom utvrđuje se popis korisnika čije su prijave u sklopu javnog Poziva za financiranje programa, projekata i aktivnosti na području Grada Buja u 2087. godini, Klasa: 402-01/18-01/01, Urbroj: 2105/01-01/01-18-2 objavljen 03.01.2018., upućene na procjenu/ocjenu i kojima su za programe/projekte odobrena financijska sredstva u 2018. godini. (...)

Vidi vezane dokumente.

Documenti

Istaknuto