Avvisi

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Turističke zone Kruj

Objava: 13.5.2019.

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Turističke zone Kruj

Documenti

Istaknuto