Bilancio

Plan proračuna i Odluka o izvršavanju

Objava: 27.12.2017.

Plan proračuna Grada Buja - Buie za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. Godinu i Odluka o izvršavanju proračuna Grada Buja - Buie za 2018. godinu

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" broj 87/08, 136/12 I 15/15) i članka 50. Statuta Grada Buja ("Službene novine Grada Buja" broj 11/09, 05/11, 11/11 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Buja - Buie na sjednici održanoj 21.12.2017. godine, donosi

PLAN PRORAČUNA GRADA BUJA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

Vidi vezani dokument(e)

Documenti

Istaknuto