Bilancio

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA BUJA – BUIE ZA 2017. GODINU

Objava: 2.9.2017.

Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici 30.08.2017. godine, donijelo je Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Buja – Buie za 2017. godinu

Članak 1.
Utvrđuje se izvršenje Proračuna Grada Buja – Buie u razdoblju siječanj – lipanj 2017. godine kako slijedi:

vidi vezani dokument


Documenti

Istaknuto