Sjednice Gradskog vijeća

Poziv - 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Buja

Objava: 20.11.2014.

Na temelju članka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buja sazivam:

12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja
koja će se održati u petak,  28.11.2014., u 19.00 sati
u prostorijama POU Buje
Za sjednicu predlažem slijedeći:


Dnevni red

1.    Pitanja, prijedlozi i informacije
2.    Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice  Gradskog vijeća Grada Buja
3.    Prijedlog Plana Proračuna Grada Buja za 2015. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu  s odgovarajućim programima
4.    Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka  i vijećnika izabranih sa liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Buja u 2015. godini
5.    Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Buja za 2015. godinu
6.    Prijedlog izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buja
7.    Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
8.    Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
9.    Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja na k.č.br.593 zgr. k.o. Buje
10.    Prijedlog Odluke o djelomičnom poništenju Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina
11.    Prijedlog Odluke o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnina
12.    Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja
13.    Razno

Pozivam sve vijećnike Gradskog vijeća da se odazovu sjednici u zakazano vrijeme, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za opće poslove na tel. 772-122.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUJA
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Fabrizio Vižintin , v.r.

Documenti

Istaknuto