Natječaji - javna nabava

Poziv na dostavu ponuda - 11.07.2018.

Objava: 11.7.2018.

Poziv na dostavu ponuda - "jednostavna nabava". Predmet nabave je nabava usluge za izradu Strategije razvoja turizma Grada Buje – Buie 2018. – 2025.

Vidi vezani dokument.

Istaknuto