Natječaji - javna nabava

Poziv na dostavu ponuda - usluga stručnog nadzora građenja - Energetska obnova zgrade gradske uprave grada Buja

Objava: 5.7.2019.

Usluga stručnog nadzora građenja - Energetska obnova zgrade gradske uprave grada Buja na adresi Istarska 2, Buje, Ugovor KK.04.2.1.04.0364

Ažurirano 11.07.2019. - Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Vidi vezane dokumente

-----------

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Nabava će se provesti u skladu s odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi („Službene novine Grada Buja“ broj 08/17, 15/18)
Evidencijski broj jednostavne nabave: 47-JN-04-19

OPIS PROJEKTA

Zgrada gradske uprave grada Buja smještena je na adresi Istarska 2, 52 460 Buje. Objekt je izgrađen 1870. godine, neadekvatnih je konstrukcijskih elemenata u smislu energetske učinkovitosti. Rekonstrukcijom objekta te ugradnjom visoko učinkovitog sustava grijanja i hlađenja za potrebe zaposlenika pridonijet će se smanjenju godišnje potrošnje primarne energije u objektu (javnoj zgradi), poboljšanju uvjeta rada zaposlenih te smanjenju troškova poslovanja. Na objektu se planira provesti mjera povećanja energetske učinkovitosti postavljanjem toplinske izolacije na vanjske, unutrašnje zidove , ravne krovove te zamjenom postojeće stolarije novom, čime će se postići značajne uštede u potrošnji energije Qh,nd 46.071,88 kWh/a (59,05 %).

OPIS PREDMETA NABAVE

Usluga stručnog nadzora građenja - Energetska obnova zgrade gradske uprave grada Buja na adresi Istarska 2, Buje, Ugovor KK.04.2.1.04.0364.

Više - vidi vezane dokumente.

Documenti

Istaknuto