Natječaji - javna nabava

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluga osiguranja

Objava: 14.2.2018.

Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluga osiguranja za potrebe proračunskih korisnika i trgovačkog društva u vlasništvu Grada Buja-Buie.

Documenti

Istaknuto