Natječaji - javna nabava

Poziv na dostavu ponude - 04.02.2019.

Objava: 4.2.2019.

Poziv na dostavu ponude: usluga za izradu  geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta za nerazvrstane ceste na području Grada Buja u naseljima: Brajki, Bibali, Krug i gospodarsko servisnoj zoni Buje (Valenari)

Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

Nabava će se provesti u skladu s odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi („Službene novine Grada Buja“ broj 08/17, 15/18)

Evidencijski broj jednostavne nabave: 54-JN-04-19 i 55-JN-04-19

OPIS PREDMETA NABAVE

Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta za nerazvrstane ceste na području Grada Buja u naseljima: Brajki, Bibali, Krug i gospodarsko servisnoj zoni Buje (Valenari).

Vidi vezani dokument.

Documenti

Istaknuto