Natječaji - javna nabava

POZIV NA DOSTAVU PONUDE – nabava usluge izrade glavnog elektrotehničkog projekta za potrebu realizacije projekta modernizacije postojećeg sustava javne rasvjete

Objava: 27.2.2019.

Ažurirano: 18.03.2019. Obavijest o odabiru i Zapisnik - vidi vezani dokumen

========================

Naručitelj Grad Buje-Buie, Istarska 2, Buje, OIB 19611257971, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno čl. 15. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Nabava će se provesti u skladu s odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi („Službene novine Grada Buja“ broj 08/17, 15/18)
Evidencijski broj jednostavne nabave: 65-JN-05-19

Procijenjena vrijednost nabave: 90.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 112.500,00 kuna s PDV-om.
Ponude se dostavljaju do 07.03. 2019. godine, do 10:00 sati bez obzira na način dostave i to u sjedište naručitelja:Grad Buje-Buie, Istarska 2, 52460 BUJE

Documenti

Istaknuto